Độ vỏ từ iphone X lên iphone Xs Xr

Thương hiệu:
Xuất xứ:
Chất liệu:
Bảo hành: tháng